Vzdělávací filmy - Zlaté Myšlenky.cz.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:


I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují i internetovým stránkám www.zlatemyslenky.cz.
"Prodávající" je společnost
MEDIA EMPIRE s.r.o
Praha 10, Na Výsluní 201/13
100 00
"Kupující" je subjekt, který s "Prodávajícím" uzavřel "Kupní smlouvu". Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo v případě stažení filmů online okamžikem zaplacení.

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.
Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému.
Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.
Podáním objednávky, která je návrhem kupní smlouvy "kupující" akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky "kupující" souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 4 písm e) užívat.
"Prodávající" se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám. "Prodávající" si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.
Vlastnické právo přechází na "kupujícího" dnem úplného zaplacení kupní ceny.
V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet "prodávajícího" se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet "prodávajícího".

 

III. Platební podmínky

Ceny jsou platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.
Reklamace se uplatňují v sídle společnosti
MEDIA EMPIRE s.r.o
Za situace, kdy je zboží zasíláno "prodávajícímu" k reklamaci, "kupující" si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží.

 

IV. Ochrana osobních dat

"Prodávající" prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti MEDIA EMPIRE s.r.o a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.
Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se společnost MEDIA EMPIRE s.r.o zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
"Kupující" využíváním služeb společnosti MEDIA EMPIRE s.r.o dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace "kupujícího", které se dále doplňují při provedení objednávky. Přístup registrovaným "kupujících" do e-shop(u) a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný "kupující".
Za zneužití přístupového hesla prodávající nenese žádnou odpovědnost.

 V. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

"Kupující" souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany "prodávajícího" formou informací o novinkách v nabídce a akcích určených pro stávající zákazníky.


DomůDomů

Email:
Email:

Doporučujeme

Doporučujeme následující tituly

Košík  

(prázdný)