Vzdělávací filmy - Zlaté Myšlenky.cz.

 

Které předsudky nám brání v efektivním využívání času?


● Téměř všichni lidé budou souhlasit s tím, že dokonalé řízení času je žádoucí schopnost.

Proč si tak málo lidí zaslouží přívlastek „systematický, výkonný a úspěšný"?

Můžete se sami přesvědčit, že mnoho lidí prezentuje názory o řízení času,

které jsou jednoduše falešné.

 

● Jestliže však něčemu věříte, pak se vám ta věc jeví jako pravda.

Vaše přesvědčení má za následek, že jedinečným způsobem vnímáte sebe,

okolní svět a vlastní vztah k času. Negativně zabarvené názory ovlivňují myšlení

a jednání v jakýchkoliv otázkách a v důsledku nabývají skutečných rozměrů.

Vaše myšlenky vás utvářejí – vaši osobnost i celé bytí.

 

Překážka č. 1: Obavy z údajného omezení přirozenosti a spontánnosti

 

● První bariéra, nebo spíše negativní myšlenkový vzorec o řízení času se týká názoru,

že člověk, který je systematický, se stává chladným, vyhýbavým, bez emocí.

Někteří lidé se domnívají, že když se stanou více výkonní a efektivní,

ztratí spontánnost a uvolněnost, že nebudou moci plynout s proudem,

nebo upřímně a otevřeně vyjadřovat své názory.

Panuje mylné přesvědčení, že dobré řízení času činí člověka příliš koženým a ustrnulým.

 

● Bohužel jde o zcela mylný předpoklad. Mnoho lidí používá tento předsudek

jako pohodlnou výmluvu a nechtějí se podrobit disciplíně, ačkoliv vědí,

že by to měli udělat.

 

● Ve skutečnosti nesystematičtí lidé nejsou zcela spontánní, protože jednoduše nevědí,

kam směřují.Často jednají horečnatě a chaoticky. Nezřídka jsou vystaveni silnému stresu.

 

● Zdá se, že čím více má člověk uspořádaný život, tím více času může věnovat

skutečnému odpočinku, opravdu spontánnímu jednání, radosti ze života.

Většinou lépe zvládá to, co se děje kolem.

 

● Podstata věci spočívá v tom, že uspořádáte a zorganizujete všechno,

co jen lze: předpokládejte nehody, snažte se vyhýbat nepříznivým okolnostem,

důkladně se připravujte, a především jděte za konkrétním cílem.

Čím lépe ovládnete to, co ovládnout můžete, tím snadněji budete

schopni udělat v případě potřeby změnu nebo nápravu.

 

Překážka č. 2: Negativní sebehodnocení

 

● Druhá mentální bariéra, která komplikuje ovládnutí schopnosti řídit čas,

je nepříznivé sebehodnocení, nebo spíše "myšlenkový program".

Ten je nezřídka přejímaný od rodičů a dalších vlivných lidí, se kterými přicházíme

do styku v průběhu dětství a dospívání. Jestliže vám rodiče nebo učitelé neustále opakovali,

že jste nepořádní, že vždy chodíte pozdě, že je pro vás typické velké nadšení,

které rychlé vyprchá, že neumíte dotáhnout do konce to, co jste začali,

pak je velmi pravděpodobné, že v dospělosti budete v mysli stále slýchávat

ozvěnu tohoto dávného kárání - a stále věřit tomu, že je to pravda.

 

● Pak máme tendenci zdůvodňovat: „Už jsem prostě takový“,

nebo „Vždycky jsem byl takový“. Ve skutečnosti se nikdo nerodí

jako nepořádník nebo hlupák, ale ani jako obratný a produktivní člověk.

Schopnost řídit čas a další kladné osobní vlastnosti získáváme učením

a uplatněním takto nabytých poznatků v praxi. Jestliže někdo

špatně využívá čas, pak se to může odnaučit.

Postupem času lze nevhodné návyky nahradit těmi lepšími.

 

Překážka č. 3: Názory, které omezují

 

● Třetí bariéra spočívá v udržování mylného přesvědčení,

neboli tzv. sebeomezujících názorů. Mnoho lidí se domnívá,

že nemá talent na dobré řízení času. Často se domnívají,

že za to může původ nebo dědičnost. A přitom žádné geny

ani chromozomy neurčují to, zda někdo špatně

nebo dobře nakládá s vlastním časem.

Neexistuje vrozená genetická vada, která má za následek,

že člověk podléhá chaosu ve vlastním životě.

On sám ve velké míře vědomě ovlivňuje své jednání a chování.

 

● Zde je příklad, který dokládá, že úroveň motivace a síla touhy

ve značné míře určují to, co děláme. Představte si, že vám někdo

nabídl obrovskou sumu peněz, jestliže během následujících třiceti dnů

dokážete dokonale zorganizovat své povinnosti.

Předpokládejme, že po celý měsíc vás bude doprovázet odborník

s notesem a kamerou. A po uplynutí třiceti dnů – pokud jste svůj čas

využili dobře a efektivně a každý den pracovali

s plným nasazením – získáte odměnu. Máte dost síly na takový výkon? Zcela určitě.

Ve skutečnosti odpovídající motivace by způsobila,

že byste se stali jedním z nejvýkonnějších, nejproduktivnějších,

nejsystematičtějších a nejsoustředěnějších lidí na světě.

A po měsíci praxe optimálního využívání času byste ovládali

návyky k produktivitě a pracovitosti, a ty by vám přinášely

ovoce do konce života.

  

● Použitý text pochází z CD titulu „Time Management“.

  

  


 


Význam vize pro úspěch v jakékoliv oblasti

 

● Společným znakem nejlepších deseti procent lidí v každém odvětví je, že mají vizi.

Přemýšlejí o budoucnosti většinu svého času. A přemýšlejí o ní velmi pozitivně.

 

● Peter Drucker pronesl tato slova: „Velmi přeceňujeme,

co můžeme zvládnout za jeden rok, ale podceňujeme,

co můžeme zvládnout za pět let."

 

● Představte si tedy, jak bude vypadat vašich pět následujících let.

Kdyby se vaše podnikání a kariéra dotáhly do dokonalosti, jak by vypadaly?

A jaký byste museli udělat první krok,

aby byl váš osobní a profesionální život v budoucnu úžasný?

 

● Onen propastný rozdíl mezi úspěchem a selháním

je velmi prostý. Úspěšní lidé si malují vzrušující budoucnost.

A poté učiní první krok, aniž by měli sebemenší záruku úspěchu.

 

● Ve skutečnosti je velice pravděpodobné, že se dostaví

dočasný neúspěch, protože napoprvé nic nevychází.

To, co vás drží zpátky, je strach z chybných kroků,

strach ze ztráty času, strach ze ztráty peněz,

strach z kritiky či potíží.

A tak přemýšlíte nad všemi možnými důvody,

proč neudělat první krok ke změně.

Avšak nejlepší lidé, jako vy, první krok udělají.

 

● Vždy budete vidět pouze následující krok.

Pouze jeden krok dopředu.

A pokud budete postupně dělat krok za krokem,

nakonec dospějete ke svému vytýčenému cíli.

Jedno přísloví říká, že „slon se jí po kouskách".

 

● Můžete tedy dosáhnout jakéhokoli cíle,

pokud budete postupovat krok za krokem.

A vždy budete vědět pouze jediné - jaký musíte učinit další krok.

  

Text je použit v titulu "Jak získat životní rovnováhu".

  


 

 

Jak má vypadat firemní web

 

Firemní web - k čemu je dobrý?

 

• Firemní web má v podstatě pouze jeden účel.
  Má nahradit kamennou prodejnu, kancelář nebo provozovnu.
  Je to místo, kde se setkáváte s potenciálními zákazníky nebo klienty.

 

• Web musí být vybudovaný tak, aby byl srozumitelný
  pro vašeho zákazníka, aby mu rychle ukázal to,
  co hledá.

 

Problém č. 1 - cílová skupina

 

• Vlastníte-li kamennou prodejnu např. s obuví, asi vás příliš nenadchne,
  když k vám zabloudí zákazník, který zrovna nutně potřebuje koupit pračku.
  I kdyby takových zbloudilých zákazníků byly tisíce, pořád z nich nic nemáte.
  Těžko se místo pračky rozhodnou pro nové polobotky. 

• Totéž platí o webu.Proto musí být web vybudovaný tak,
  aby jej našla přesně vaše cílová skupina.

 

Problém č. 2 - vyhledávače

 

 • Jak se chovají vyhledávače, neboli roboty?
 Co nejpřesněji kopírují chování člověka, který na internetu něco hledá.
 Web, který je dobře čitelný pro vyhledávače, je také dobře čitelný pro člověka.

•  Co prohledává vyhledávač? Text. Proto je text nejdůležitější.
   Správný text na webu se zásadně liší od beletrie a článků
   v novinách nebo časopisech.

• Lidé na internetu texty pouze "skenují" pohledem.
  Nemají chuť zdržovat se louskáním složitých vět.
  Mějte to vždy na mysli, když pracujete s textem.

• Vaše stránky každou vteřinu zápasí o pozornost

  s miliony dalších.

 

•  Jak vybudovat nebo upravit firemní web?

 

•  Tématem budování firemního webu se zabývá

   nová kniha "Tvorba webu od A po zisk".

•  Autor Miro Veselý probírá všechny aspekty z pohledu majitele, kterému má web 

•  Největší důraz je kladen na marketingovou strategii.
   Kniha je plná praktických rad, jak na to.Plané teorie v ní nenajdete.


 


 

 

 

 

 

 


 


DomůDomů

Email:
Email:

Doporučujeme

Doporučujeme následující tituly

Košík  

(prázdný)