Vzdělávací filmy - Zlaté Myšlenky.cz.

RECENZE:


Firma, která přežije

(Návod, jak proměnit Vaši firmu na dokonalou)

Recenze
Doc. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Garant výuky Malého a středního podnikání na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava,
Člen akademické rady a pedagog Vysoké školy podnikání v Ostravě
Člen akademické rady a Prof. Dr. hab Fakulty ekonomicko-inženýrské Vysoké školy marketingového řízení a cizích jazyků v Katovicích
Poradce zařazený do Národního registru poradců ČR

 

S povděkem jsem se mohl seznámit s filmem, který je autory označován jako „První film o podnikání v Česku“. Film nabízí na samotném počátku divákům řadu aktuálních i akutních otázek, kupř.: Proč většina malých firem do pěti let zkrachuje? Jak funguje nejúspěšnější firma na světě? Autoři filmu zcela otevřeně na samotném počátku konstatují, že „Tento dokument jistě nepotěší zaměstnance, ale má hodně co říci vlastníkům firem“.

Film je rozdělen do několika tématických částí. Prvá část by mohla mít název „Vzpomínky na budoucnost“. Skutečně nejde o omyl, ale o historický pohled na sny o budoucnosti, které měli autoři filmu v dobách, kdy v naší zemi probíhala „Sametová“ revoluce a utvářely se základy drobného podnikání.

Další část filmu věnovaná „Obrazu světa“ zaměstnanců je velmi podnětná a mohu myšlenky uváděné ve filmu jen potvrdit, protože podnikám od 11. května 1990.

Třetí část filmu je věnovaná tzv. OSVČ. OSVČ mohou být i skutečnými podnikateli, ale i „sebezničujícími“ nadšenci, jak se popisuje ve filmu. Lepší název by byl: samozaměstnavatel, podnikatel-pracovník či drobná firma, protože stejné poměry, jak uvádí film, vládnou i v drobných s.r.o., v.o.s. apod. Přes tuto sémantickou výhradu hodnotím příslušnou část filmu jako jeho vrchol. Jde o skutečnou diagnózu drobné firmy. Se stejnými problémy se setkávám jako poradce každý den a mnohdy musím nastavit stejné zrcadlo, jaké nabízí tato část filmu, i do vlastní firmy. V prvém momentu jsem se domníval, že autoři filmu čerpali z mých přednášek nebo z mé poslední knihy „Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku“ (Grada, 2005). Není tomu tak, jde jen o fakt, že autorský kolektiv velmi kvalitně zobrazil situaci v drobné firmě.

Další část filmu věnovaná „podnikatelům“, tedy těm, „kteří přestali pracovat ve firmě a začali pracovat s firmou“, má dobrý náboj.

Tato pasáž filmu má mnoho pozitivních námětů. Osobně potvrzuji, že určitý napsaný řád a popsaný systém práce je nezbytný, což jsem poznal i ve své firmě.

Souhrnně mohu říci, že jde o velmi dobrý počin. Film je skutečně ojedinělým dokumentem českých autorů v českých podmínkách. Podobné snímky znám pouze ze zahraničí. Obdobné filmy z českých zdrojů unikají často od podstaty k formalitám (jak vyplnit to a ono apod.) nebo jde o krátké několikaminutové dokumenty.

Ostrava, 1. 1. 2006


Film byl využit v rámci projektu Fondu rozvoje Vysokých škol /FRVS/, který realizovala v roce 2006 Ekonomická fakulta VSB-TU Ostrava,  s názvem „Multimediální podpora předmětu Malé a střední podnikání“.

Garantem projektu na EF VSB-TUO byl prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc.


DomůDomů

Email:
Email:

Doporučujeme

Doporučujeme následující tituly

Košík  

(prázdný)